انتخاب مکان

تبلیغات|

تبلیغات در سایت آی کانون

1-سایت نیازمندیهای آنلاین

تبلیغات در صفحه اول سایت در چهار مکان

 

جهت واریز مبلغ و ارسال کد رهگیری پرداخت به صفحه ذیل مراجعه کنید 

پرداخت آنلاین

مدت نمایش  قیمت اندازه بنر مکان
 یک ماه 20000 1000*100  بالای صفه
یک ماه   15000 1000*100  پایین صفحه
یک ماه   10000 120*600  سمت راست
یک ماه   10000 120*600 سمت چپ
 یک ماه   10000  600*90 بالای دسته بندی آگهی ها مکان 1
 یک ماه   8000 400*90 بالای آگهی ها جدید مکان 3
 یک ماه  8000 400*90 پایین آگهی های جدید مکان 4
 یک ماه  8000  600*90 پایین دسته بندی آگهی ها مکان 2

 چارت صفحه اول

 صفحه جستجو

مدت نمایش  قیمت اندازه بنر مکان
 یک ماه 20000 1000*100  بالای صفه
یک ماه   15000 1000*100  پایین صفحه
یک ماه   10000 120*600  سمت راست
یک ماه   10000 120*600 سمت چپ
 یک ماه   10000  600*90 بالای دسته بندی آگهی ها مکان 1
 یک ماه   8000 400*90 بالای آگهی ها جدید مکان 3
 یک ماه  8000 400*90 پایین آگهی های جدید مکان 4
 یک ماه  8000  600*90 پایین دسته بندی آگهی ها مکان 2

چارت صفحه جستجو

 

صفحه آگهی ها

مدت نمایش  قیمت اندازه بنر مکان
 یک ماه 20000 1000*100  بالای صفه
یک ماه   15000 1000*100  پایین صفحه
یک ماه   10000 120*600  سمت راست
یک ماه   10000 120*600 سمت چپ
 یک ماه   10000  600*90 بالای دسته بندی آگهی ها مکان 1
 یک ماه   8000 400*90 بالای آگهی ها جدید مکان 3
 یک ماه  8000 400*90 پایین آگهی های جدید مکان 4
 یک ماه  8000  600*90 پایین دسته بندی آگهی ها مکان 2

جهت واریز مبلغ و ارسال کد رهگیری پرداخت به صفحه ذیل مراجعه کنید 

پرداخت آنلاین

 

2-  سایت خبر های آنلاین

مدت نمایش  قیمت اندازه بنر مکان
 یک ماه 20000 468*60  بالای صفه
یک ماه   5000  حداکثر5 کلمه تبلیغات لینکی
یک ماه   15000 468*60 بالای لینکهای صفحات باز شده
یک ماه   10000 120*240 سمت چپ سایت
 یک ماه   5000  حداکثر 10 کلمه تبلیغات متنی