انتخاب مکان

Latest News


Mar 02, 2016

آندروید آی کانون

 

برای دانلود آندروید آی کانون روی لینک کلیک کنید

دانلود اندروید آی کانون


Feb 25, 2016

تبلیغات

تبلیغات در سایت آی کانون

 

1-سایت نیازمندیهای آنلاین

تبلیغات در صفحه اول سایت در چهار مکان

مدت نمایش  قیمت اندازه بنر مکان
 یک ماه 20000 1000*100  بالای صفه
یک ماه   15000 1000*100  پایین صفحه
یک ماه   10000 120*600  سمت راست
یک ماه   10000 120*600 سمت چپ
 یک ماه   10000  600*90 بالای دسته بندی آگهی ها مکان 1
 یک ماه   8000 400*90 بالای آگهی ها جدید مکان 3
 یک ماه  8000 400*90 پایین آگهی های جدید مکان 4
 یک ماه  8000  600*90 پایین دسته بندی آگهی ها مکان 2

 چارت صفحه اول

 صفحه جستجو

مدت نمایش  قیمت اندازه بنر مکان
 یک ماه 20000 1000*100  بالای صفه
یک ماه   15000 1000*100  پایین صفحه
یک ماه   10000 120*600  سمت راست
یک ماه   10000 120*600 سمت چپ
 یک ماه   10000  600*90 بالای دسته بندی آگهی ها مکان 1
 یک ماه   8000 400*90 بالای آگهی ها جدید مکان 3
 یک ماه  8000 400*90 پایین آگهی های جدید مکان 4
 یک ماه  8000  600*90 پایین دسته بندی آگهی ها مکان 2

چارت صفحه جستجو

 

صفحه آگهی ها

مدت نمایش  قیمت اندازه بنر مکان
 یک ماه 20000 1000*100  بالای صفه
یک ماه   15000 1000*100  پایین صفحه
یک ماه   10000 120*600  سمت راست
یک ماه   10000 120*600 سمت چپ
 یک ماه   10000  600*90 بالای دسته بندی آگهی ها مکان 1
 یک ماه   8000 400*90 بالای آگهی ها جدید مکان 3
 یک ماه  8000 400*90 پایین آگهی های جدید مکان 4
 یک ماه  8000  600*90 پایین دسته بندی آگهی ها مکان 2

 

 

 

 

 

2-  سایت خبر های آنلاین

مدت نمایش  قیمت اندازه بنر مکان
 یک ماه 20000 468*60  بالای صفه
یک ماه   5000 5 کلمه تبلیغات لینکی
یک ماه   15000 468*60 بالای لینکهای صفحات باز شده
یک ماه   10000 120*240 سمت چپ سایت
 یک ماه   5000 10 کلمه تبلیغات متنی

 


Feb 25, 2016

خبرهای آنلاین

1